[personal profile] beadturtle
Купляла у магазині на пробу різні види рослинного молока. Кокосове сподобалось, використовую його часто, а от решта (сойове, мигдальне...) на смак ніяке або й гірше, чи я молоко не того виробника купляла. Тож порятунок утопаючих справа рук самих утопаючих. Почала експериментувати з рослинним молоком власного виробництва. Перша спроба вийшла досить вдала. Це було молоко з кунжутного насіння.
Sesam Milch


50 г кунжута замочила на ніч у підсоленій воді, вранці промила на ситі проточною водою, додала склянку води і пару штук замочених на 10 хвилин у теплій воді фініків, перемолотила це все у моєму агрегаті для смузі. Вийшла чудова на смак рідина білого кольору.

milch_sesam3
Половину цього молока використала на снідонок. Приготувала з ним мюслі, додавши пару столових ложок кукурудзяних пластівців без цукору, ложку молотого маку і ложку насіння чіа.

Решту зберігала до вечора у холодильнику в щільно закритому скляному судочку. Потім приготувала з ним коктель - додала пару ложок кокосового молока, ложку бірне (грушевого сиропу) і хвилину збивала це все у тому ж агрегаті для смузі. Може можна й блендером це робити, але мені у смузімейкері зручніше. Коктель за смаком вийшов ще більш цікавий, ніж ранкове молоко, ну майже як колись у дитинстві молочний коктель у радянських кафешках, чи навіть і смачніше :) Замочила сьогодні ще насіння льону. Завтра буду з нього робити лляне молоко. А ще в планах у мене мигдальне і конопляне молоко, так що далі буде...
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Style Credit