[personal profile] beadturtle
Гора Бахтель (Bachtel) у наших краях то найвища точка, звідусіль її видно. Туди є короткий прогулянковий маршрут для "чайників" від ресторану Bachtel Ranch, по ньому можна навіть з дитячою коляскою проїхати, або на байку. А є і трохи довші маршрути для більш спортивних пішоходів. По одному з них, від селища Гібсвіль (Gibswil), я водила вже кілька раз своїх гостей та знайомих. Покажу тут зимовий варіант.
це початок маршруту, позаду залишилось селище Гібсвіль, до нього ми доїхали на електричці, далі вже стежками і доріжками побрели неспішно вгору


по тій стежці, что по діагоналі кадру, ми скорочували дорогу через снігове поле, коли загубили напрямок, деякі вказівники маршрутів були тоді засипані снігом


ще один погляд назад, тут Гібсвіль вже зовсім далеко, майже сховався за лісом


а на горизонті попереду з'явились справжні великі гори :)


тут вже і наша мета над лісом замаячила - вежа на Бахтелі


це моя подруга, у неї типове швейцарсье ім'я Наташа :))) деякі фото у цьому репортажі знімала вона


деякий час наша дорога йде по сніговим полям...


потім знову через ліс...


у лісі дороги укатані, натоптані, не ми одні любимо гуляти на природі


тут у прогалині лісової дороги можна було розгледіти навіть цюріхське озеро


Бахтель вже зовсім близенько


ось і прийшли, на цю вежу ми подряпались вгору милуватись місцевим краєвидом


з верхньої площадки вежі добре видно цюріхське озеро, в центрі кадру можна розгледіти селище Рюті, я там живу


помилувались і досить, підкріпились чим бог послав і побігли хутко вниз, додому до хати, через пару годин були вже у рідному Рюті :)))
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Style Credit