[personal profile] beadturtle
Давно вже купляю замість білого пшеничного борошна цільнозернове борошно спельти. У нас воно називається дінкель або урдінкель, в Мігро наприклад буває такеКоли тільки починала цікавитися цією темою, то дінкель переклала як спельта. Зустрічала разом зі спельтою і назву полба. Я думала, що це синоніми, потім вичитала, що то різні види пшениці. З інших джерел полба - то загальна назва всіх плівчастих видів пшениці з ламким колосом, а спельта - це якраз один із таких видів. Отже і полба, і спельта – це назви стародавніх видів м’якої пшениці. Ці два види тісно пов’язані у своїй історії. У XIX ст. культурна двозернянка носила назву «звичайна полба», а спельта – «справжня полба». Це обумовило певну плутанину у назвах цих культур.

Оскільки в німецькій вікіпедії в лантинській назві дінкеля присутнє слово спельта, то для себе я перекладаю дінкель, як спельта, під полбою розумію більш загальну назву.

А урдінкель - це найдавніший сорт спельти, який начебто не зхрещувався з іншими видами пшениці.

Тепер трохи історії. Вже в епоху мезоліту — неоліту полба широко використовувалася як харчова рослина, зокрема в країнах Азії, Північній Африці (знайдена в усипальнях фараонів, які датувалися 10-м тисячоліттям до н. е.) та у Європі (зокрема у трипільців).

Полба була однією з перших одомашнених культур на Близькому Сході. Вчені вважають, що осередком зародження полби є країни Східного Середземномор'я, а також Закавказзя і Абіссінії.

В Україні найдавніша знахідка полби виявлена у Чернівецькій області (ΙV тисячоліття до нашої ери), а у Тернопільській області знахідка відноситься до часів бронзового тисячоліття. У Карпатському регіоні полбу вирощували до середині 50-х років минулого століття під назвами „оркіш” і „лускниця”. На території України в культурі використовувалися двозернянка-полба (T. dicoccum) та однозернянка (T. monococcum), із значним переважанням першої. Також серед археологічних зразків подекуди зустрічається спельта (T. spelta).

У наш час полба вирощується в основному у районах, населення яких зберігає елементи національної культури: у гірських районах Балканського, Апенінського та Піренейського півостровів, Ефіопії, на півдні Аравії, Марокко, Індії, Туреччині, Ірані, Азербайджані, Вірменії і Дагестані.

Полба характеризується швидким визріванням, дуже стійка до примх погоди, добре росте у різних кліматичних умовах і менш вражається хворобами та ушкоджується шкідниками. Пік популярності крупи припадає на 17-18 століття, коли цей злак цінували за простоту вирощування і високу поживну цінність. З аграрною революцією любов до крупи була втрачена здебільшого через те, що її важко молоти та обробляти. І тільки через декілька століть, коли здорове харчування стає головним завданням кулінарії, полба і спельта повернулись із забутих рослин.

В чому ж цінність конкретно дінкеля (спельти) для здорового харчування. Спельта має високий вміст легкозасвоюваного білка і його в ній більше аніж у звичайній пшениці. Вона багата на ненасичені жирні кислоти та клітковину. Особливі розчинні вуглеводи, що містяться в спельті (мукополісахариди) здатні зміцнювати імунну систему. Вміст клейковини (глютену) в спельті 38-40%. Глютен спельти має іншу структуру, тому вона легше перетравлюється, такрож частіше не викликає алергії у людей, чутливих до глютену в пшеничному зерні. Деякі учені стверджують, що вона, навпаки, допомагає боротися з глютеновою хворобою. Цільнозернове борошно спельти має низький глікемічний індекс, тому не призводить до збільшення ваги і розвитку діабету типу ІІ. Має високий вміст вітамінів В і заліза, рибофлавіну (засіб від мігрені). Також спельта є джерелом ніацину, який понижує рівень холестеролу.

Сподіваюсь, що ця інформація була комусь цікава і корисна :) Смачного!
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Style Credit